משלוח חינם

למזמינים מעל 199 ש”ח
3-4 ימי עסקים

054-3000920

להזמנה סיטונאית/ ועדי עובדים

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול עסקה

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 1981( – להלן: ”חוק הגנת הצרכן“( והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.
הינך רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי
רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את
ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ג. ”מידע“ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ“ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס(;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג חברת “טיטניום בע”מ” ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני
[email protected]  . ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא
במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: ”הודעת אישור ביטול העסקה“). עליך לצרף
להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה
אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי
עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.
חשוב לדעת! את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש
כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר
יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון החברה כי המוצר אכן פגום או אינו
מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר לחברה ויימצא ע“י החברה כי המוצר הינו
תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש לכתובת דרך יפו 56 ת”א, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל
נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו לחברה יהיה באחריותך בלבד.
החזר כספי – חשוב לדעת!
ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט לשימוש באתר בלבד.
מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה
יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של
הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
לפרטים נוספים שירות לקוחות )טלפוני( ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א‘ – ה‘
בין השעות 9:00-17:00 בטלפון: 054-3000920 או בדוא“ל [email protected]

 

לפניה בנושא ביטול עסקה

phone icon